สูญเสียสติและเป็นลม: จะทำอย่างไรเมื่อมีคนสูญเสียสติ?

Anonim

อะไรคือสาเหตุหลักของการสูญเสียสติ?

การหมดสติ อาจเกิดจากการเจ็บป่วยบาดเจ็บหรือขาดออกซิเจน

แต่การหมดสติอาจมีสาเหตุอื่น ๆ เช่นการใช้แอลกอฮอล์หรือยาเสพติดพิษคาร์บอนมอนอกไซด์เป็นต้น

การสะท้อนกลับครั้งแรก: ตรวจสอบว่าเหยื่อทำปฏิกิริยากับคำพูดหรือการสัมผัส

  • พูดกับเขาด้วยเสียงอันดัง: "ลืมตาสิ!" ", " จับมือของฉัน! "
  • ในกรณีที่ไม่มีการตอบสนองใด ๆ บุคคลนั้นจะหมดสติ