หมวดหมู่

การเกิดอุบัติเหตุ

คาราวานฤดูร้อนของกาชาด: ท่าทางฉุกเฉิน,

สำหรับรุ่นที่ 10 จนถึงวันที่ 21 สิงหาคมคาราวานฤดูร้อนของสภากาชาดฝรั่งเศสจะหยุดใน 15 เมือง (Lyon, Montpellier, Angers, Saint-Malo และอื่น ๆ ) เพื่อแจ้งและริเริ่มผู้คนให้มากที่สุด ท่าทางการออมและการลดความเสี่ยง